Energetska izkaznica

kaj je energetska izkaznica

energetska izkaznica splet

Energetska izkaznica je z zakonom določena listina, s podatki o energetski učinkovitosti stavbe. Njen namen pa je seznanitev lastnikov nepremičnin z energetsko učinkovitostjo njihove nepremičnine. Seznanja pa tudi vse lastnike stavbnih nepremičnin o možnih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti njihove nepremičnine. V primeru oddaje ali prodaje nepremičnine, predstavlja podrobnosti o energetski učinkovitosti objekta za bodoče najemnike ali lastnike.

VELJAVNOST ENERGETSKE IZKAZNICE

Energetska izkaznica izdana za določeno stavbo je veljavna 10 let. Stranka oziroma lastnik pa lahko zaprosi za novo že pred iztekom desetih let, še posebej če je na samem objektu med tem časom spreminjal kakšne dejavnike z energetskega stališča. V primeru izdelave nove fasadne obloge objekta, izolacije strehe, menjave stavbnega pohištva je to še posebej smiselno. 

Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za energijo. V register se vpišejo vsi podrobni podatki o stavbi, podatki energetske izkaznice in podatki o izdelovalcu energetske izkaznice. Na voljo je tudi register v elektronski obliki, v katerega je možen tudi vpogled.

energetski pregled stavbe

Energetska izkaznica ob prodaji ali oddaji

Po energetskem zakonu, veljavnem v Republiki Sloveniji, mora vsak lastnik stavbe ali dela le te, pri njeni oddaji v najem ali prodaji, kupcu ali najemniku predložiti veljavno energetsko izkaznico najpozneje pred sklenitvijo pogodbe. S tem kupec ali najemnik pridobi podroben vpogled v energetsko učinkovitost obravnavane stavbe. S tem si lahko ustvari tudi izračun ali vsaj predstavo o stroških, ki jih bo imel z energetiko. V primeru, da je energetska izkaznica izdana za celotno stavbo, se obravnava in šteje za veljavno energetska izkaznica celotne stavbe. Tudi če se prodaja ali oddaja le njen del.

Obstajajo pa tudi izjeme oziroma primeri, ko energetska izkaznica ni potrebna. Po energetskem zakonu Republike Slovenije je na spletnem portalu Ministrstva za infrastrukturo in prostor zapisano, da energetska izkaznica ni potrebna v naslednjih primerih:

»Pri oddaji nepremičnine v najem za obdobje, krajše od enega leta, ter pri prodaji nepremičnine ali njenega dela namesto razlastitve ali prodaje nepremičnine oziroma njenega dela v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku. Energetska izkaznica prav tako ni potrebna za obstoječe najemnike stavb ali posameznih delov stavb«.

Energetska izkaznica ni potrebna za naslednje stavbe:

  • zaščitene v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
  • ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnost (cerkve ipd.),
  • začasne stavbe s predvidenim časom uporabe dveh let ali manj (industrijske hale, delavnice, ne stanovanjski kmetijski objekti),
  • stanovanjske stavbe namenjene za uporabo, ki je krajša od štirih mesecev na leto,
  • samostojne stavbe ali posamezni deli stavb z uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2.
energetska izkaznica Enerson

KAKO NAJLAŽJE DO ENERGETSKE IZKAZNICE

Če je za vašo stavbo z zakonom predpisana izdelava energetske izkaznice. Oziroma ste spoznali koristnost energetske izkaznice, saj lahko le tako izveste, kje in kaj je možno postoriti, da bo vaša stavba postala energetsko učinkovitejša. S tem boste dvignili njeno tržno vrednost ter zmanjšali vaše stroške in onesnaževanje okolja, potem ste na pravem mestu. 

Na podlagi 68. d člena Energetskega zakona lahko energetske izkaznice izdelujejo neodvisni strokovnjaki z licenco, kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavb podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Spletna stran uporablja piškote za statistiko obiskanosti spletne strani