VELIKOST SONČNE ELEKTRARNE ZA SAMOOSKRBO

Velikost sončne elektrarne je odvisna od letne porabe električne energije na določenem merilnem metu. Kot izhodišče si postavimo letno porabo elektrike (v kWh), kakršno pričakujemo v svoji hiši, ko bo na njej stala solarna elektrarna.