Hranilniki električne energije

Hranilnik elektricne energije NGen

Hranilniki električne energije

Hranilniki električne energije, pogosto imenovani tudi akumulatorji ali baterije, so naprave, ki omogočajo shranjevanje električne energije in njeno sproščanje po potrebi. Ti hranilniki so bistvenega pomena za prenos in uporabo električne energije, saj omogočajo shranjevanje energije, ko je na voljo v obilju, in njeno uporabo, ko je potrebna.
Obstaja več vrst hranilnikov električne energije, ki se razlikujejo po svoji kemijski sestavi, zmogljivosti, trajnosti in uporabnosti v različnih aplikacijah.

Hranilnik električne energije deluje tekom celega dne in tako se ustvarja neka dnevna dinamika proizvodnje ter porabe hranjene električne energije, kar predstavlja veliko priložnosti za:

  • Shranjevanje električne energije za kasnejšo rabo (hranilnik električne energije shranjuje elektriko, ki jo sončna elektrarna proizvede čez dan, ki jo lahko učinkovito uporabimo denimo v nočnem času)
  • Povečanje samo-porabe lastne proizvedene električne energije
  • Prilagajanje odjema električne energije
  • Izogib koničnemu odjemu
  • Zagotovitev rezervnega napajanja v primeru izpada oskrbe z elektriko iz omrežja
  • Prihranek pri stroških

Optimizacija samo-porabe hranilnika električne energije omogoča bolj učinkovito uporabo lastno proizvedene električne energije. Hranilniki električne energije imajo tako pomembno vlogo pri razvoju obnovljivih virov energije, kot so sončna in vetrna energija, saj omogočajo shranjevanje energije, pridobljene v času, ko je proizvodnja virov energije visoka, in njeno uporabo, ko je proizvodnja nizka ali odsotna. Prav tako so ključni pri mobilnih napravah, električnih vozilih in napajalnih sistemih za zagotavljanje rezervne energije v primeru izpada električnega omrežja.

Hranilnik električne energije je lahko uporaben tudi za prilagajanje odjema energije in zmanjšanje stroškov v času, ko je elektrika najdražja. V kombinaciji s proizvodno napravo za obnovljivo energijo omogoča otočno oskrbo z električno energijo. Prav tako hranilnik omogoča nadzor polnilnih postaj za električna vozila, kar še izboljšuje njihovo učinkovitost.