VELIKOST SONČNE ELEKTRARNE ZA SAMOOSKRBO

Kako izbrati pravo velikost sončne elektrarne za samooskrbo

Velikost sončne elektrarne je odvisna od letne porabe električne energije na določenem merilnem metu. Kot izhodišče si postavimo letno porabo elektrike (v kWh), kakršno pričakujemo v svoji hiši, ko bo na njej stala solarna elektrarna.

5/5 - (4 votes)

Velikost sončne elektrarne?

To je vprašanje, ki si ga mnogi lastniki hiš, ki bi radi imeli svojo sončno elektrarno za samooskrbo, postavijo med prvimi. Natančen odgovor je odvisen od več dejavnikov. Vseeno pa je mogoče oceniti potrebno velikost sončne elektrarne precej natančno, dokaj enostavno.

Kot izhodišče si postavimo letno porabo elektrike (v kWh), kakršno pričakujemo v svoji hiši, ko bo na njej stala sončna elektrarna. Pogledamo kakšno letno porabo imamo trenutno in katere večje porabnike nameravamo še namestiti. Ti v pregledu dosedanje porabe še ne morejo biti zajeti. Ocenimo še letno porabe elektrike, ki jo pričakujemo. Ta bo, glede na različne klimatske razmere po letih, kakor tudi glede na zasedenost hiše in naš način rabe elektrike, nihala do 15% v plus ali minus.

Velikost sončne elektrarne za samooskrbo moramo načrtovati tako, da se bo proizvedena količina lastne elektrike, čim bolj približala povprečni letni porabi elektrike v hiši, Na istem merilnem mestu tako naj ne bi presegli bistvene letne količine lastne porabljene elektrike. Na letnem nivoju se presežene proizvedene kWh, neodplačno prenesejo v last dobavitelja. Skladno s 4. členom Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE (Ur.list RS št. 97/2015). Torej lahko rečemo, da nima smisla postavljati večje elektrarne kot jo lahko izkoristimo.

Poraba elektrike je odvisna od načina ogrevanja hiše. Ali za to uporabljamo elektriko – direktno kot na primer električna ogrevala ali posredno, kot na primer toplotna črpalka. Od načina gretja sanitarne vode, ter od števila in moči gospodinjskih trošil (pralni stroj, sušilni stroj, pomivalni stroj, likalnik). Načina rabe le teh (varčno / potratno) in pa seveda od velikosti hiše ter stopnje toplotne izolativnosti. Zaradi vsega tega je letna količina potrošenih kWh, v približno enako velikih hišah, lahko zelo različna in znaša med 5.000 in 15.000 kWh letno. To bistveno vpliva na velikost sončne elektrarne.

Načrtovanje sončne elektrarne?

Vzemimo, samo za primer naše ocene potrebne velikosti sončne elektrarne, da bomo imeli letno porabo elektrike 10.000 kWh. Profil potrošnje elektrike po mesecih se bo sicer zelo razlikoval od profila proizvodnje sončne elektrike, vendar to za nas ni pomembno. Omenjena Uredba namreč omogoča letni obračun oz. poračun navedenih količin.

velikost sončne elektrarne

Načrtovati moramo torej letno proizvodnjo 10.000 kWh. Na naklonjenih strehah, ki so obrnjene povsem proti jugu, bomo na vsak instaliran kW sončnih modulov letno proizvedli približno 1.100 kWh elektrike.

Navedeno številko je potrebno korigirati glede na orientacijo. Odklon strehe od južne smeri proti vzhodu ali zahodu in glede na naklonino strehe. Korekcija glede na ovire v okolici modulov, kot so dimnik, visoka drevesa ali druge stavbe v bližini. In glede na mikrolokacijo hiše, v kotlini ali na hribu, v področju z dosti megle in podobno.

izračun

Ostanimo pri običajnem povprečju, torej proizvedenih 1.100 kWh na 1 kW instaliranih modulov. Ugotovimo, da potrebujemo za tolikšno proizvodnjo sončno elektrarno  z močjo 9,09 kW. Glede na vse zgoraj omenjene faktorje, se bomo odločili kako veliko elektrarno (med 8 in 10 kW) bomo dejansko postavili. Upoštevaje seveda primerno površino strehe, ki nam je na voljo za namestitev modulov.

Glede na običajno velikost današnjih modulov, ki imajo med 260 W in 290 W moči, potrebujemo za 1 kW instalirane skupne moči elektrarne med 3,45 in 3,85 modula. Za 9 kW elektrarno torej med 31 in 34 modulov. Natančno število je običajno parno in ga prilagodimo končnemu videzu strehe.

Velikost modula je največkrat približno 1,65 m2. To pomeni, da potrebujemo za 1 kW instalirane moči med 5,7 m2 in 6,4 m2 strešne površine. Pri tem ne smemo pozabiti na potrebne in nujne odmike od robov strehe ter morebitne sence v kotih strehe, kamor modulov ni pametno nameščati. Zato moramo računati s potrebnimi sedmimi kvadratnimi metri, za vsak instaliran kilovat.

Za pravilno korekcijo izmer oz. natančen izračun števila modulov, svetujemo ogled strehe na lokaciji s strokovnjakom, ki bo znal oceniti najprimernejšo velikost elektrarne. Ob tem je potrebno poudariti, da sta škarje in platno povsem v investitorjevih rokah. In ta možnost vpliva, ne samo na strani proizvodnje električne energije, ampak tudi na strani porabe. Manjša poraba elektrike v hiši pomeni, da bo tudi za kakšen modul manjša sončna elektrarna, uspešno pokrila vso porabo v hiši. Še več o net meteringu pa si lahko preberete v tem zanimivem članku https://www.enerson.si/storitve/net-metering/

Spletna stran uporablja piškote za statistiko obiskanosti spletne strani