Izračun Velikosti Sončne Elektrarne: Popoln Vodič V 2024

Optimalna velikost sončne elektrarne je ključnega pomena za pokrivanje vaših dejanskih potreb oz. porabe električne energije. Pri tem moramo poznati ključne korake, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju velikosti sončne elektrarne. 

Najbolj pomemben podatek je vaša letna poraba energije. Najlažje se poraba elektrike odčita na mesečnih položnicah oz. računih, ki jih plačujete vašemu dobavitelju električne energije.

Analiza mesečnih računov

Na računu za elektriko je zapisano, koliko kWh ste porabili v MT (manjša tarifa) in VT (višja tarifa). Dvofazni števec je narejen tako, da beleži koliko energije ste porabili v večji dnevni tarifi, ki predstavlja vsak delovnik med 6.00 in 22.00, manjša tarifa pa beleži vsak delovnik med 22.00 in 6.00 ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan.

Na položnici vam piše tudi skupna poraba v enomesečnem obdobju v kWh. S seštevkom vseh kWh v 12 mesecih dobimo porabo elektrike čez celo leto, kar predstavlja dobro orientacija za načrtovanje pravilne velikosti sončne elektrarne.

Poudariti je potrebno, da se poraba pozimi in poleti lahko zelo razlikuje predvsem zaradi ogrevanja in uporabe klimatskih naprav.

Z junijem letošnjega leta uvajamo v Sloveniji nov tarifni sistem, ki bo za uporabnike predstavljal znatno spremembo, vendar bo ta za porabnike – fizične osebe zaenkrat veljal samo evidenčno dve leti, da bo sprejetje novega tarifnega sistema zanje lažje.

Pomembna je tudi velikost varovalk, saj so le te povezane z močjo priključnega mesta. Velikost le teh namreč vplivajo na samo velikost sončne elektrarne in seveda oddaje viškov v distribucijsko omrežje ter prejemanje iz omrežja. 

Vključitev dodatnih porabnikov

Posebno pozornost moramo posvetiti tudi dodatnim napravam, ki so porabniki večje količine električne energije in bi jih v prihodnosti želeli imeti, saj je njihovo delovanje potrebno vključiti v izračun velikosti sončne elektrarne.

Najpogostejša primera sta toplotna črpalka in polnilnica za električni avto.

električne polnilnice za vozila

Za polnilnico električnih avtov, če se avto večinoma polni doma in na leto naredi med 20.000 in 30.000 km, lahko dodatno računamo od 2 do 4 kW, poraba toplotne črpalke pa je odvisna od velikosti objekta, navad porabnikov, toplotne izolacije itd., zato se je o tem najbolje posvetovati s strokovnjaki. 

Osnovna načela postavitve

Pri tem je potrebno upoštevati tudi pravilno orientacijo strehe, kjer je za postavitev modulov najbolj primerna južna stran, saj ima maksimalno osončenost čez dan.

Velik vpliv ima tudi naklon strehe, saj je priporočljiv naklon pri montaži modulov med 20 in 30 stopinj. Za pravilno delovanje modulov je potrebna konstantna osončenost, tako da se je pri montaži potrebno izogibati visokim drevesom ali stavbam, ki bi preprečevale optimalno delovanje vaše sončne elektrarne. 

koristi sončnih panelov

Razlika se lahko pokaže tudi pri izbiri modulov, saj imajo monokristalni moduli večjo učinkovitost (več kot 20%) kot polikristalni moduli (njihova učinkovitost je med okoli 15-17%).

Sorodno branje: Kako pravilno postaviti sončno elektrarno?

Razlikujejo se tudi po moči, moduli so lahko moči okoli 380W, sedaj pa se uporabljajo že močnejši moduli kot so npr. 425W ali 440W, na trgu pa so se pojavili že 700W moduli in močnejši. Vedeti pa moremo, da se z močnejšim modulom poveča tudi dimenzija modula.

Velikost strehe in kritina vplivata na velikost sončne elektrarne. Ker je to investicija, ki bo na vaši strehi dolgo obdobje (med 25-30 let) je potrebno imeti kvalitetno strešno kritino. 

Izračun velikosti sončne elektrarne

Najbolje si je izračun velikosti sončne elektrarne pogledati na primeru. Predstavili vam bomo načinov, kako lahko izračunate potrebno velikost vašega fotovoltaičnega sistema. 

1. Poiščite račune elektrodistributerja in ugotovite vašo letno porabo električne energije. 

Za hišo smo iz preteklih računov ugotovili, da letna poraba znaša 12 000 kWh. 

2. Letno porabo nato delimo s pretvornikom 1,1, da pridobimo priporočeno velikost sončne elektrarne. 

12 000 kWh delimo s pretvornikom 1,1, kar pomeni, da je primerna velikost sončne elektrarne 10,9kW. S takšno velikostjo bi na leto proizvedli cca. 12 MWh. Pri tem pa moramo vedeti, da lahko pride do odstopanj zaradi lege, orientacije itd., zato se je najbolje posvetovati s strokovnjaki!

3. Pridobili ste približno velikost sončne elektrarne, za določitev števila panelov lahko velikost delite z močjo sončnega modula in dobili boste število panelov, ki jih boste potrebovali.  

Želeli bi module moči 425W, zato velikost sončne elektrarne 10,9 kW delimo z močjo enega modula in ugotovimo, da na strehi potrebujemo 26 modulov. 

4. Če si želimo v prihodnosti dodati večje porabnike električne energije, je potrebno velikost sončne elektrarne povečati oz. dodatno porabo upoštevati pri gradnji.

Zapisana je groba ocena kako določiti velikost sončne elektrarne.

Poudariti je potrebno, da je velikost sončne elektrarne odvisna tudi od uporabe hranilnika električne energije. Z uporabo le tega se lahko velikost sončne elektrarne zmanjša (večji hranilnik, manjša je lahko sončna elektrarna), saj se viški shranjujejo v baterijo.

Določitev velikosti elektrarne je zato zelo kompleksna. Za celostno in optimalno rešitev je nujno potrebno svetovanje strokovnjakov.

Za pomoč se lahko obrnete tudi na nas – pišite nam na info@enerson.si oziroma nas pokličite na 02 23 45 690