Obračun omrežnine na nov način.

Agencija za energijo je ob dopolnitvi akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje sklenila, da se bo nov način obračunavanja omrežnine začel uporabljati 1. marca 2024, kar sovpada z začetkom nižje sezone. Za odjemalce s priključno močjo enako ali manj od 43 kW velja prehodno obdobje, v katerem se omrežnina za presežno moč za prehodno obdobje dveh let ne obračunava, če odjemalec ni spremenil, s strani elektrooperaterja določeno, dogovorjeno obračunsko moč. Več o tem si lahko preberete na spletni strani www.URO.si.