Pasti sončne elektrarne – kako se jim uspešno izogniti?

Sončna Elektrarna Da Ali Ne? Kdaj Se Izplača?Sončne elektrarne so postale tako v svetu kot tudi v Sloveniji, sestavni del urbane krajine in našega življenjskega okolja. To je bilo pričakovano že pred leti in je tudi skladno z napovedmi večine energetskih strokovnjakov.

Obnovljivi viri energije in med njimi na prvem mestu fotovoltaika, so edini, ki bodo rešili problem oskrbe človeštva z energijo na dolgi rok. Vse ostalo je bodisi zavajanje bodisi osredotočanje na kratkoročne rešitve, ki so včasih tudi resnično potrebne, zaradi prilagajanja energetskih virov trenutno izgrajeni energetski infrastrukturi, pa tudi nezmožnosti tako hitre izgradnje novih vetrnih in sončnih elektrarn.

Značilnosti vseh energetskih objektov je robustnost in zagotavljanje dolge življenjske dobe, kar velja tudi za majhne hišne sončne elektrarne, saj bodo tudi te, imetnikom služile na dolgi rok in in jim le ob redkih in minimalnih posegih v času delovanja, zagotavljale pričakovane koristi.

Lastniki in bodoči imetniki sončnih elektrarn so torej odgovorni za stabilno in nemoteno delovanje sončne elektrarne, to pa lahko zagotovijo samo z izbiro kvalitetnega ponudnika oz. izvajalca, ki se spozna na posel, pozna vse mogoče pasti pri postavljanju sončnih elektrarn in zato svojim naročnikom v največji možni meri minimizira tveganja, povezana s postavitvijo sončne elektrarne.

Ocenjevanje osončenosti in lokacije

Vse se začne pri lokaciji, torej mestu, kjer bodo nameščeni moduli sončne elektrarne, saj je to, za rentabilno delovanje sončne elektrarne, zelo pomembno.

Napačno izbrana lokacija sončne elektrarne lahko hitro postane past za bodočega investitorja, saj od elektrarne nima finančnega donosa kot ga je pričakoval in z njim računal. Posledično pa to lahko pomeni tudi, da prihranki pri stroških elektrike ne bodo takšni kot si jih je obetal in se bo vračilna doba za investicijo v sončno elektrarno podaljšala za nekaj let.

Pogosto investitorji v majhne sončne elektrarne na strehe svojih hiš nimajo velike izbire pri izbiri lokacije, pa vendar ta trditev ne drži povsem, saj se morebitne težave ali priložnosti, vezane na dobro osončenost, skrivajo v podrobnostih.

Vzhod ali zahod, če nimamo južne strehe, pred ali poleg dimnika, raje na nadstrešek ali na slabše osončeno glavno streho?

Takšnih in podobnih vprašanj, ki lahko predstavljajo past pri postavitvi sončne elektrarne je še zelo dosti. Odgovor na vsako od njih je mogoč ob podrobnem premisleku vseh okoliščin postavitve in drugih relevantnih dejstev (pomembna je recimo dolžina tras električnih vodnikov, mesto namestitve razsmernika in morebitnih baterij, način ozemljitve, strelovod itd.).

lokacija sončne elektrarne

Te odgovore najlažje in najbolj točno poda nekdo, ki je videl že dosti sončnih elektrarn, torej strokovnjaki podjetja z dobrimi referencami in obilico izkušenj, zato je potrebno biti pozoren predvsem na te in na (ne)zadovoljstvo tistih strank, ki jim je to podjetje že dobavilo in zmontiralo sončno elektrarno.

Sorodno branje: Sončna elektrarna da ali ne? Kdaj se izplača?

Izbira pravega ponudnika

Vsi, ki iščejo primerne izvajalce za postavitev sončne elektrarne, si običajno pridobijo več ponudb različnih podjetij, zato je pomembno vedeti, na kaj moramo biti pozorni pri njihovi primerjavi.

Ponudbe so večinoma na ključ, zato ni mogoče cenovno primerjati posameznih postavk, pozorni pa moramo biti na druge stvari.

Kakšne izkušnje ima ponudnik, koliko let je že na tržišču, koliko elektrarn je postavil, dela sam ali najema podizvajalce? Je ponudba fiksna ali samo informativna in se bo po ogledu lokacije še spremenila? Ali obisk izvajalca pred montažo kaj stane ali je to del ponudbe?

Nekateri ponudniki imajo vrhunske prodajalce, realizacija pa ne sledi obljubljenemu. Poleg tega mora biti iz ponudbe razvidno kolikšna je akontacija, kdaj zapade v plačilo največji delež celotnega zneska pogodbe in kaj vse je vključeno oz. kaj ni vključeno v ponudbo, vendar predstavlja strošek, povezan s priključevanjem elektrarne, npr. različna zemeljska in gradbena dela, če so ta potrebna, obiski elektrodistribucijskega podjetja pred in med montažo oz. ob sami priključitvi elektrarne, stroški pogodbe o priključitvi, izvedba meritev.

Prav tako je potrebno preveriti, kako je v ponudbi prikazan DDV in morebitne subvencije, da ne bi primerjali neprimerljivih ponudb oz. različnih zneskov.

Izbira napačnega ponudnika lahko hitro povzroči dolgoročno škodo, tako da cena tu ne sme biti edini faktor odločitve.

Največja škoda je nedelovanje elektrarne, zato je pomembno, da izberemo odzivnega ponudnika, vendar mora ta odzivnost obstajati tudi po montaži in priključitvi, ker pred pridobitvijo posla so seveda odzivni vsi ponudniki. Vedno se namreč lahko zgodi kakšna napaka ali spregleda kakšen vnos pri urejanju komunikacije za spremljavo delovanja elektrarne. Zelo pogosto gre za manjše napake, ki jih je mogoče relativno hitro odpraviti, vseeno pa zahtevajo intervencijo strokovnjaka, ki se mora zgoditi hitro in nerodno je, če je nanj potrebno čakati tedne ali celo mesece.

Kako torej sploh izbrati zanesljivega ponudnika in kakovostno opremo?

To dvoje je tesno povezano. Če smo izbrali kakovostnega in zanesljivega ponudnika oz. izvajalca, potem je najbolj pametno zaupati njegovi izbiri opreme. Sami nismo strokovnjaki in težko primerjamo, katera oprema je najbolj primerna.

Tudi brskanje po različnih forumih glede kakovosti posameznih sestavnih delov elektrarne, da bi našli najboljši razsmernik ali najkakovostnejše sončne module, se nam ne bo obrestovala.

komponente sončnih elektrarn

Razumeti moramo, da je sončna elektrarna naprava, kjer je dobra kompatibilnost posameznih sestavnih delov na prvem mestu. Če bomo želeli točno določene module, nam bodo nekateri ponudniki morda tudi ustregli, vendar se nam lahko v primeru morebitnih kasnejših težav zgodi, da bomo deležni očitkov, češ sami ste si jih izbrali.

Velja torej nasvet, da se daste od izbranega ponudnika poučiti od vseh sestavnih delih elektrarne, da vam zna pojasniti, zakaj vam predlaga prav te in če je pri tem verodostojen in ima ustrezne reference, potem je po vsej verjetnosti to najboljša izbira.

Kaj pa tehnične pasti?

Tehničnih pasti pri namestitvi sončne elektrarne je seveda precej in nanje morajo biti pozorni izvajalci, velja pa nekaj splošnih pravil, ki jih je dobro poznati.

Streha mora biti urejena in v dobrem stanju, to pomeni, da je nikjer ne zamaka, da je lesena podkonstrukcija strehe zdrava in da je tudi kritina relativno nova oz. primerna za namestitev modulov. Različne kritine predpostavljajo različne pritrdilne elemente za namestitev sončnih modulov, kar pomeni, da ni ene rešitve za vse strehe.

Pri tem je pomembno upoštevati tudi naklon strehe in orientacijo, da ne bi prihajalo do nepotrebnega senčenja modulov. Včasih se temu ne da popolnoma izogniti, vendar obstajajo za to ustrezne rešitve (optimizatorji), zato to ni večja težava.

Past pri montaži sončne elektrarne, na katero včasih izvajalci tudi pozabijo, je ustrezna lokacija tras kablov in predvsem mesta, kjer bo nameščen razsmernik. Pri iskanju primernega mesta za razsmernik je potrebno upoštevati dolžno tras kablov, mesto priključitve elektrarne v omrežje, kjer so glavne varovalke v stavbi, kakor tudi dejstvo, da ne sme predstavljati motečega elementa v objektu ali zunaj hiše, tako z estetske plati, kakor tudi zaradi hrupa, ki ga ob močnem soncu lahko povzročajo v razsmerniku vgrajeni hladilni ventilatorji.