Novi milijoni razpisani za sončne elektrarne v podjetjih

Borzen je odprl nov javni poziv, prek katerega je skupno na voljo 60 milijonov evrov za naložbe v sončne elektrarne in hranilnike. Do subvencije so upravičene pravne osebe, zadruge, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, tudi nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter samoupravne lokalne skupnosti. Prijave na novi javni poziv bodo mogoče od 8. julija naprej.

Subvencija se bo dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom, in sicer za:

  • proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije,
  • hranilnik električne energije, ki je prigrajen k novi proizvodni napravi.

Koliko subvencije je mogoče prejeti

Največja pomoč je opredeljena v evrih na kilovat priključne moči za proizvodne naprave in v evrih na kilovatno uro zmogljivosti hranilnika energije in je določena za vsak tip naprave posebej.
Skupna dodeljena subvencija za posamezen projekt v nobenem primeru ne sme presegati pomoči v obsegu 45 odstotkov skupnih stroškov projekta za veliko podjetje, pri čemer se pomoč lahko poveča za 20 odstotnih točk pri malih in mikro podjetjih oziroma za 10 odstotnih točk pri srednjih podjetjih.

Obseg pomoči se izračuna na podlagi posamezne podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:

  • do 45 odstotkov skupnih stroškov za velika podjetja,
  • do 55 odstotkov skupnih stroškov za srednja podjetja,
  • do 65 odstotkov skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.

Skupno je prek razpisa na voljo 60 milijonov evrov, od tega je pet milijonov namenjenih za tip A 1.5, to je fotonapetostna elektrarna – skupnostna, preostalih 55 milijonov pa za preostale tipe naprav.

Oddaja vloge

Vlogo je mogoče oddati izključno prek Borzenove spletne aplikacije, podpisati jo je treba s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vlogo bo mogoče oddati od vključno 8. julija 2024 od 10. ure dalje do izteka javnega poziva, ki bo objavljen v uradnem listu.
Vloga mora vsebovati vse podatke, izjave in dokazila, ki so navedeni v javnem pozivu.

Vsebina uradnega lista.

Vir: finance.si