Samooskrba v luči Zakona

Samooskrba v luči Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)

Pogosto se pojavlja vprašanje kako bo po novem s samooskrbo oz. net meteringom. Ali se samooskrba ukinja ali ostaja, kaj bo odslej drugače? Pojasnila o tem, si lahko preberete tukaj.