Ali je sončna elektrarna na travniku učinkovita?

Ob iskanju novih načinov pridobitve energije iz obnovljivih virov, je zelo popularno pridobivanje energije s pomočjo sonca. Sončne elektrarne so danes že zelo priljubljene, opazimo jih lahko na marsikateri strehi.

Si pa tukaj lahko zastavimo zanimivo vprašanje: Ali lahko moj travnik postane vir čiste energije? Kako učinkovita bi bila sončna elektrarna na travnati površini? 

Postavitev in učinkovitost elektrarne na travniku

Postavitev sončne elektrarne na travniku, kmetijski površini in drugih površinah je povsem normalna praksa. Sončni moduli so postavljeni na svojo konstrukcijo, ki je lahko fiksna, obstajajo pa tudi enoosni ali dvoosni sledilniki sonca, kjer se konstrukcija, na katero so montirani sončni moduli premika v skladu s premikanjem sonca. Prav to lahko stoji na vašem travniku, a kakšni so vendar pogoji?

Za umestitev sončne elektrarne na vaš travnik ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja v kolikor je ta postavljena ob vaš objekt in zanjo veljajo enaki postopki kot pri samooskrbni sončni elektrarni na strehi. Potrebno je oddati enotno vlogo na elektrodistribucijsko podjetje, ki poda mnenje, če je sploh možno vključiti napravo v javno elektrodistribucijsko omrežje (pridobitev soglasja).

Za večje sončne elektrarne je sprva potrebno preučiti prostorske akte in pridobiti informacije o vaši lokaciji, saj lahko le tako ugotovimo, ali obstajajo kakšne omejitve glede gradnje (območje je lahko npr. del varovanega območja). Za večje sončne elektrarne je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje, če so postavljene na svojo konstrukcijo in niso postavljene na obstoječ oz. ob obstoječ objekt. 

Sorodna vsebina: Kako pravilno postaviti sončno elektrarno?

Učinkovitost prostostoječih sončnih elektrarn je večja kot postavitev sončne elektrarne na strehi, saj so zgrajena pod kotom, ki je najbolj optimalen za maksimalno pretvorbo sončne sevanja v uporabno energijo. Ob uporabi dvoosnih sledilnikov, kjer celotna konstrukcija in moduli sledijo premikanju sonca, je izkoristek  še večji, običajno od 30 do 40%, vendar je tudi vzdrževanje takšne sončne elektrarne zahtevnejše in dražje

solarni paneli na tleh

Slaba lastnost takšnih sončnih elektrarn je njihova cena, saj so dražje kot sončne elektrarne na strehi, zavzamejo pa tudi veliko prostora na zemljišču, a se le te lahko združijo z drugimi dejavnostmi, npr. pašnjo drobnice. To imenujemo tudi agrovoltaika; nanaša se na prostostoječe sončne elektrarne, ki so postavljene na kmetijskih zemljiščih.

Pod njimi se lahko pase drobnica ali se pridelujejo poljščine. V Sloveniji je bila prva takšna sončna elektrarna postavljena leta 2009 v Bučah, ki oskrbuje kar 150 gospodinjstev, pod njo pa se pasejo ovce. Predstavlja kombinacijo obnovljivih virov energije in kmetijstva, pri čemer je pozitivna lastnost ponovna uporaba degradiranih območij, slabost pa, da postavitev samo tam, kjer se pase manjša živina in ni primerna na območjih, kjer se uporablja kmetijska mehanizacija

Mogoče zanimiv podatek:

Zakon o uvajanju naprav v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)

Vlada RS je sprejela tematski akcijski program, v katerem so se določila potencialna prednostna območja, kamor se lahko umestijo fotonapetostne naprave. V njem so zapisane usmeritve in ukrepi za njihovo prostorsko načrtovanje, naloga občin potencialna zemljišča uskladijo z občinskimi prostorskim načrtom. Pri tem je potrebno za načrtovanje na teh območjih pridobiti soglasje vlade

Prednostno predpisana območja za umeščanje fotonapetostnih naprav so strehe objektov parkirišč, večjih od 100 m2 tlorisne površine, območja zaprtih in opuščenih odlagališč, opuščenih kopov mineralnih surovin ter na območju cestnih in železniških zemljišč. Prav tako je sprejeto, da je pri novozgrajenih objektih in parkiriščih ter rekonstrukcijah objektov, večjih od 1000 m2 obvezna postavitev sončne elektrarne