Subvencija za sončne elektrarne v 2024

Za samooskrbo in postavitev sončne elektrarne obstajajo nepovratne finančne spodbude, ki so se sprava podeljevale na Eko skladu, a se je razpis novembra lani zaključil. Nov javni razpis za pridobitev subvencij sončnih elektrarn za fizične osebe, se je odprl 15. aprila 2024 pri Borzenu in velja za vse tiste sončne elektrarne, za katere je bila vloga za soglasje oddana do vključno 31.12.2023 in bodo uradno delovale/priklopljene do konca leta 2024. Za njih velja še obračunavanje po sistemu net meteringa. Borzen bo tako 14 milijonov namenil za izgradnjo individualne in skupnostne samooskrbe.  

Višina subvencije je razdeljena na dve kategoriji:

  • Naprave za samooskrbo brez hranilnika električne energije, za katere znaša višina subvencije 50 € na kW inštalirane nazivne moči sončne elektrarne.
  • Naprave za samooskrbo z hranilnikom električne energije, za katere znaša višina subvencije 500 € na kW inštalirane električne moči sončne elektrarne.

Pri tem ne sme subvencija presegati 25% celotne naložbe, prav tako se upošteva subvencija za največ 80% priključne moči. Subvencije se nanašajo samo na fizične osebe, ki so pridobile soglasje po sistemu samooskrbe in skupnostne samooskrbne (večstanovanjska raba ali skupnost OVE).  

Postopek oddaje vloge

Postopek oddaje vloge je zelo preprost, saj je na Borzenovi spletni strani narejen dostop do aplikacije, kamor se oddajajo vse priloge, potrebne za pridobitev subvencije. To zajema naslednje:

  1. Soglasje za priključitev
  2. Pogodba o uporabi sistema oz. pogodba o samooskrbi, ki je sklenjena z dobaviteljem električne energije
  3. Račun za nakup in montažo sončne elektrarne
  4. Potrdila o plačilu računa
  5. V primeru skupnostne samooskrbe tudi seznam vseh odjemalcev, ki so vključeni v skupnostno samooskrbo
  6. Prav tako je pri skupnostni samooskrbi potrebno pridobiti soglasje vseh oseb, ki so upravičeni za izvedbo naložbe in soglasje, da se subvencija nakaže na bančni račun pooblaščenca

 

Če sami ne boste oddali vloge za subvencijo, ampak vam to uredi podjetje, je za njih pomembno, da oddajo tudi: 

  1. pooblastilo in
  2. izjavo vlagatelja 

Razpis za subvencije bo veljal do 1.4.2025. 

 

kaj se zgodi z viskom elektricne energije

 

Najpogostejša vprašanja

Zbrali smo tudi odgovore na najpogostejša vprašanja, ki se pojavlja v zvezi z višino izplačila subvencije: 

Ali je možna oddaja vloge za subvencijo hkrati na Eko sklad in Borzen?

Vloge, ki so bile že oddane na Eko sklad se na nov razpis ne morejo prijaviti oz. se ne bodo ponovno obravnavale na Borzenu, saj gre za dva ločena javna razpisa.  Subvencijo vam bo s popolno in skladno dokumentacijo dodelil Eko sklad. 

Ali so subvencije namenjene samo fizičnih osebam?

Borzenov javni razpis je namenjen samo fizičnim osebah, kar pomeni da podjetja kot pravne osebe, samostojni podjetniki ali fizična oseba, ki samostojno opravlja pridobitveno dejavnost niso upravičena do subvencije za samooskrbo. 

Kakšna je določena minimalna velikost hranilnika?

Za pridobitev subvencije za naprave z hranilnikom, je potrebno upoštevati, da je kapaciteta hranilnika minimalno 0,7h obratovanja sončne elektrarne pri nazivni električni moči. omejitve navzgor glede kapaciteta hranilnika ni. Je pa potrebno tukaj poudariti zahtevo, kjer se za subvencijo šteje maksimalno 25% vaše celotne naložbe. 

Ali je v soglasju potreben podatek o hranilniku?

Če ste pridobili soglasje za priključitev po shemi PS3.A, kar pomeni samooskrba in predhodno v soglasju niste zaprosili za hranilnik električne energije, lahko le tega dodate/zmontirati pri svoji sončni elektrarni, vendar zanj ne boste dobili višje subvencije. Za pridobitev  subvencije v vrednosti 500 € na kW mora biti v soglasju jasno razvidno, da je vključen tudi hranilnik. 

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na Borzenovo spletno stran, kjer so zapisani odgovori na vprašanja in dodana navodila za oddajo vloge.