Kot direktor podjetja moram skrbeti za visok donos na vložen denar. V našem podjetju proizvodnja električne energije ni glavna dejavnost, zato za dobro in zanesljivo delovanje elektrarne skrbijo zunanji pogodbeni izvajalci. Nas zanima zgolj stalen donos elektrarne. Z donosom smo bili zadovoljni, vse dokler pred leti nismo ugotovili, da bi ta lahko bil še bistveno boljši, saj prva leta modulov sploh nismo čistili nevede, da lahko to bistveno prispeva h količini proizvedenih kWh. Nalogo smo zaupali podjetju Enerson, ki še danes skrbi za redno vzdrževanje naše sončne elektrarne.