UREDBA O SAMOOSKRBI Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije je konec letošnjega marca povzročila pravi razcvet sončnih elektrarn po Sloveniji. Zaradi možnosti priključitve sončnih elektrarn večjih od 11 kW, se je na trgu že začelo pojavljati pomanjkanje monterjev. Prav tako se podaljšujejo roki za odobritev dokumentacije in nepovratnih sredstev. Napoved za leto 2019 je, da naj bi se v Sloveniji postavilo vsaj 3-krat več elektrarn, kot v lanskem letu. Vsi možni kazalci pa trenutno le pritrjujejo temu. Sončna energija je sigurno ena od pomembnejših za našo prihodnost. Kaj pravi nova uredba?

Ključna sprememba pri novi uredbi za individualno samooskrbo pravi.

“Priključna moč naprave za samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je ta naprava priključena.”

Prav tako pa se je z novo uredbo uredila samooskrba v večstanovanjskih stavbah, ki pravi.

“V samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo za lastne potrebe preko dveh ali več merilnih mest iste večstanovanjske stavbe …”

in

“Največja priključna moč naprave za skupnostno samooskrbo ne sme presegati 0,8-kratnika vsote priključnih moči odjema merilnih mest, vključenih v posamezno skupnostno samooskrbo.”

Naj gre torej za individualno stavbo ali večstanovanjske objekte, država trenutno še omogoča in subvencionira zelene vire električne energije. Uredbo o samooskrbi pa si lahko v celoti preberete v spodnji povezavi.

URADNI LIST RS 22.3.2019: Uredba o samooskrbi z električno energijo