Višina subvencij za postavitev fotovoltaike po novem sistemu

Novi Borzenov poziv je namenjen gospodinjstvom, ki so po 31. decembru 2023 vložila vlogo za soglasje za priključitev.

Borzen je objavil poziv JP SO-02 za gospodinjstva, ki se bodo priklopila po novem sistemu. Na voljo je 30 milijonov evrov za tiste, ki so vlogo oddali po 31. decembru 2023 ali jo bodo še oddali. V primerjavi z lanskim letom je letos manj zanimanja za priklop.

Višina subvencije

Subvencija se razlikuje od tiste po starem sistemu neto meritev. Višina znaša:

 • 675 evrov za en kilovat inštalirane nazivne moči naprave z baterijskim hranilnikom, vendar ne več kot 40 % upravičenih stroškov,
 • 250 evrov za en kilovat inštalirane moči naprave brez hranilnika, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov.

 

Za skupnostno samooskrbo:

 • 725 evrov za en kilovat inštalirane moči naprave z baterijskim hranilnikom, vendar ne več kot 45 % upravičenih stroškov,
 • 300 evrov za en kilovat inštalirane moči naprave brez hranilnika, vendar ne več kot 30 % upravičenih stroškov.

Subvencije so omejene na 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške sodijo:

 • nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo elektrike,
 • nakup in vgradnja naprave z baterijskim hranilnikom,
 • pripadajoča električna inštalacija in oprema,
 • priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Kdo lahko prejme subvencije

Na novem javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo,
 • ali etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo,
 • ali družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.

Subvencijo je mogoče pridobiti za naložbe v napravo za individualno samooskrbo z električno energijo ali napravo z baterijskim hranilnikom, izvedeno od 1. januarja 2024. Naprava mora ob oddaji vloge že obratovati, distribucijski operater pa jo mora po 1. januarju 2024 registrirati kot končnega odjemalca s samooskrbo po novi uredbi o samooskrbi.

Oddaja vlog

Vloge bo mogoče oddati od 17. junija prek spletne aplikacije, kjer boste izpolnili obrazec in priložili račun za nakup in montažo ter soglasje za priključitev. Za skupnostno samooskrbo je potrebna še pogodba o ustanovitvi skupnosti in seznam odjemalcev.

Subvencije za naprave brez net meteringa | Borzen