Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo el. energije

Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo el. energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)

Državni zbor Slovenije je 6. 7. 2023 sprejel Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) z namenom doseči podnebno nevtralnost in cilje EU glede obnovljivih virov. Slovenija se zavezuje k 27% deležu obnovljive energije do leta 2030, s pričakovanji, da se bo ta odstotek še povečal. ZUNPEOVE predvideva določena prednostna območja za postavitev sončnih in vetrnih elektrarn ter omogoča proizvodnjo energije na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Uvaja tudi regulativne peskovnike za preizkus novih tehnologij in postopke za pridobivanje geotermalnih koncesij. Zakon olajšuje postopek za postavitev fotonapetostnih naprav na nepremičninah v solastnini in uvaja možnost nadomestil za občine z novimi vetrnimi napravami. Sprejem tega zakona je ključen korak k trajnostni energijski prihodnosti Slovenije. Zakon je na voljo tukaj.