Obračun omrežnine na nov način.

Agencija za energijo je ob dopolnitvi akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje sklenila, da se bo nov način obračunavanja omrežnine začel uporabljati 1. marca 2024, kar sovpada z začetkom nižje sezone. Za odjemalce s priključno močjo enako ali manj od 43 kW velja prehodno obdobje, v katerem se omrežnina za presežno moč za prehodno obdobje dveh let […]

Samooskrba v luči Zakona

postavitev sončne elektrarne

Samooskrba v luči Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) Pogosto se pojavlja vprašanje kako bo po novem s samooskrbo oz. net meteringom. Ali se samooskrba ukinja ali ostaja, kaj bo odslej drugače? Pojasnila o tem, si lahko preberete tukaj.

Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo el. energije

Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo el. energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) Državni zbor Slovenije je 6. 7. 2023 sprejel Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) z namenom doseči podnebno nevtralnost in cilje EU glede obnovljivih virov. Slovenija se zavezuje k 27% deležu obnovljive energije do leta […]